Pháp lạc Tâm an

Kinh Hạnh Người Xuất Gia - Thiền Tôn Phật Quang

18/09/2021 Phúc Khiết Giác 0 Nhận xét
Kinh Hạnh Người Xuất Gia - Thiền Tôn Phật Quang

"Người tu giữ gìn phong cách của Thánh nhưng không được thấy mình là Thánh, từ cách đi đứng, ăn nói đều phải theo luật của chùa. Như vậy, mình mới giữ được sự khiêm hạ, giữ được đạo đức và trở thành chỗ nương tựa cho chúng sinh. Để thành tựu được tất cả đạo hạnh cao siêu đó, người xuất gia buộc phải có thiền định hàng ngày để nhiếp tâm thanh tịnh đi vào vô ngã. Ngoài ra, lúc nào cũng phải giữ chánh niệm, lúc nào cũng an trú toàn thân, biết thân này là vô thường. Trách nhiệm của người tu cao như vậy" - Trích lời chỉ dạy của Thượng Tọa Thích Chân Quang trong bài thuyết giảng "Xuất Gia có gì khác biệt", tại chùa Quang Linh (Ý Yên, Nam Định).

NGUỒN: THIỀN TÔN PHẬT QUANG

Tags: Kinh Nhật Tụng, TT. Thích Chân Quang
popup

Số lượng:

Tổng tiền: