Pháp lạc Tâm an

NHÂN QUẢ VÀ THẦN THÁNH- TT. TS Thích Chân Quang (Chùa Quán Thế Âm- Tp. Đà Nẵng, 10/03/2023)

10/03/2023 Phúc Khiết Giác 0 Nhận xét
NHÂN QUẢ VÀ THẦN THÁNH- TT. TS Thích Chân Quang (Chùa Quán Thế Âm- Tp. Đà Nẵng, 10/03/2023)

Đi vào nội dung bài Pháp thoại Thượng toạ làm rõ giữa 2 vấn đề mà rất nhiều người còn khúc mắc, đó là: Luật nhân quả thì công bằng sòng phẳng, ai gieo nhân nào gặt quả nấy trong khi các vị Thánh trên cao lại luôn theo dõi, cứu giúp, hỗ trợ chúng sinh lúc khó khăn. Liệu 2 điều này có quá mâu thuẫn, đi ngược lại với nhau không?

Theo Thượng tọa, nhiều người hiểu Luật Nhân Quả là gieo nhân nào gặp quả nấy và dừng lại ở đó là chưa đúng. Luật Nhân Quả không phải là nguyên nhân để quay lưng với con người mà là động lực để yêu thương, giúp đỡ con người. Luật Nhân Quả là ta gây nghiệp quá khứ thì phải chịu quả báo, gánh nạn, nhưng nếu ta biết cung kính các bậc Thần Thánh trên cao, các vị dùng thần lực của mình để cứu ta, cho ta thêm thời gian để tu hành, làm phước bù lại. Việc tôn kính các vị Thần Thánh cho ta nhiều công đức, phước đức. Và một trong những công đức quý nhất đó là cho ta nội tâm ta trong sáng, bảo vệ cuộc đời ta.

Lý giải điều này, Thương toạ cho rằng Luật Nhân Quả là định luật công bằng của cả vũ trụ. Nhân quả thì công bằng sòng phẳng đến mức gần như tàn nhẫn, ai đã gieo nhân xấu phải chịu quả báo không thể nào trốn được, không ai gánh giúp cho được. Đó là sự thật. Giống như ta siêng năng bố thí, cúng dường, đắp đường, phóng sinh thì mặc định quả báo kiếp sau sẽ trở thành người giàu có, thành công.

Tuy nhiên, Nhân Quả không phải là nguyên nhân để ta quay lưng lại với người khác mà ngược lại, nó là động lực để ta yêu thương, giúp đỡ mọi người. Nghĩa là khi thấy ai khổ sở, tự dưng có gì đó thôi thúc mình phải giúp đỡ họ. Ai bỏ mặc chúng sinh trong lúc khó khăn thì đó là sai. Họ làm điều ác, lỡ tạo nghiệp xưa, giờ đành chịu quả báo, không có cách nào khác. Nhưng với vai trò là người trong cộng đồng, chúng ta cũng có trách nhiệm phải đưa tay ra giúp đỡ họ.

Thực sự, ở thời điểm chúng ta gặp đau khổ, ai cũng mong có một bàn tay Thần Thánh chìa ra để bám víu. Tức là ta cần một vị Bồ Tát đủ yêu thương, từ bi, thần lực giúp ta vượt qua đau khổ. Đây cũng là lí do trong đạo Phật xuất hiện một vị Bồ Tát Quán Thế Âm rất đặc biệt. Đây là một vị Bồ Tát trong Phật giáo Đại thừa. Trong Phật giáo Đại thừa, Ngài là vị Bồ Tát siêu phàm luôn lắng nghe mọi lời cầu nguyện của chúng sinh để yêu thương giúp đỡ và ai niệm danh hiệu Ngài đều được sự cảm ứng vi diệu.

Chúng ta thấy một bên là Luật Nhân Quả vô tình, một bên là những vị Bồ Tát từ bi sẵn sàng cứu độ chúng sinh, hai điều này như trái ngược nhau. Tuy nhiên, chỗ này cần hiểu kĩ, hiểu rõ cả hai thì ta mới có được chánh kiến trong đạo Phật. Theo Thương toạ, nếu ta chỉ biết có Luật Nhân Quả mà không biết có sự linh thiêng, thần lực nhiệm mầu của các vị Bồ Tát; hoặc chỉ biết có các vị Bồ Tát cao siêu đầy thần lực cứu giúp chúng sinh mà không biết đến Luật Nhân Quả thì ta cũng tà kiến. Chánh kiến là phải hiểu cả hai khía cạnh.

Nói về Nhân Quả, Thượng tọa khẳng định Nhân Quả rất màu nhiệm và khoa học. Kiến thức về Nhân Quả mênh mông, vô tận, dù học từ lớp 1 đến khi có học hàm Giáo sư vẫn không biết hết được những kiến thức có trong đó. Và các kiến thức, đạo lý đó là những điều hiển nhiên, không cần chứng minh. Ai đòi chứng minh những điều hiển nhiên thì đó là ngu si. Ví dụ, theo Nhân Quả, nếu ta làm người khác đau khổ thì ta cũng chịu quả báo đau khổ; nếu ta đem hạnh phúc, lợi ích đến cho người khác thì sau này ta cũng được hạnh phúc, may mắn. Đây là điều hiển nhiên của cuộc sống, của vũ trụ, mà ngay cả Thần Thánh trên cao cũng phải chấp nhận.

Tuy nhiên, Nhân Quả không chỉ đơn giản là như vậy. Có những điều ta nghĩ là thiện nhưng thực chất lại là ác. Có những điều ta nghĩ là ác nhưng nó lại thiện. Tuỳ vào trí tuệ, sự chứng ngộ khác nhau mà mức hiểu Nhân Quả cũng khác nhau. Như với người chưa đắc đạo, họ nhìn tất cả sự việc sau đó dùng suy nghĩ của mình để phán đoán. Nhưng với người đắc đạo, họ có thể thấy rõ Nhân Quả là nguồn gốc chi phối lên mọi sự vật, sự việc. Chỉ có những bậc tu hành, chứng ngộ cao siêu mới hiểu rõ mọi điều về Nhân Quả.

Thực sự, nội cái Nhân Quả thôi cũng rất phức tạp, khó hiểu. Hơn nữa, trong Nhân Quả không chỉ có Nhân Quả của từng cá nhân, mà còn có Nhân Quả của cả cộng đồng, quốc gia, thế giới. Trong đó, Nhân Quả của cá nhân sẽ ảnh hưởng đến nhân quả của cộng đồng, quốc gia, thế giới. Ví dụ, nếu con người cứ tàn sát động vật, chặt phá rừng, vứt rác bừa bãi thì một ngày nào đó sự sống trên hành tinh này sẽ chấm dứt. Nghĩa là một ngày nào đó, thế giới sẽ tận diệt, tận thế. Ngược lại, nếu con người biết bảo vệ môi trường, trồng cây gây rừng, phóng sinh,.. thì thế giới sẽ tiếp tục phát triển hưng thịnh.

Hay trong sự lãnh đạo chung, hành động của từng cá nhân cũng sẽ ảnh hưởng đến cái tâm của người lãnh đạo. Nếu toàn bộ người dân ai cũng biết tu hành điều thiện, tự nhiên điều thiện đó đi vào tâm người lãnh đạo. Nhờ đó, họ có những quyết định đúng đắn, đem lại lợi ích, hạnh phúc đến cho mọi người. Nhưng nếu ai cũng ích kỉ, độc ác thì toàn bộ tâm đó sẽ quyện vào tâm của người lãnh đạo. Lúc ấy, tự nhiên họ trở thành người vô tâm, độc đoán.

Nói về sự từ bi yêu thương cứu độ của các vị Bồ Tát trên cao với chúng sinh, Thượng tọa khẳng định các vị thương nhưng không có chiều. Bởi vậy, đôi khi các vị cũng cho ta những thử thách để chúng ta trưởng thành hơn. Bồ Tát xuất hiện giữa thế gian, bằng thiên nhãn siêu việt của mình biết hết tất cả chúng sinh, nhưng các vị ấy chỉ tập trung quan tâm đến những ai khởi được tâm thiện, có căn tu. Nên muôn được các vị ấy chú ý cứu độ, chúng ta phải khởi được tâm thiện, làm nhiều việc tốt, siêng năng tu hành. Có vậy, lời cầu nguyện của ta mới được linh ứng.

Ngoài ra, còn một điều hết sức quan trọng là ta phải tin, phải lễ bái đúng nơi, đúng người. Nhiều người đến đâu cũng vái xin, gặp vị nào cũng nghĩ là Thánh, coi vậy lại không đúng. Thường Thần Thánh có 3 loại: Một là Thần Thánh có thật, từng xuất hiện trong lịch sử loài người và bây giờ họ vẫn đang ở cõi trên; Hai là Thần Thánh hư cấu, do ai đó tưởng tượng, bịa đặt rồi lan truyền ra; Ba là Thần Thánh có thật nhưng không trụ được lâu giữa cuộc đời nên đã đi đầu thai ở kiếp khác.

Vậy ta lễ bái, tôn kính vị Thần Thánh nào thì sẽ nhận được sự linh ứng, cứu độ, gia hộ? Đó phải là một vị Thần Thánh có thật, còn tồn tại. Họ đã đắc quả Thánh cao siêu, có thần lực lớn, công đức lớn. Tin vào Thần Thánh có thật thì ta được nhiều công đức bởi tâm chứng và cái phước của các vị từ vô lượng kiếp rất lớn. Còn Thần Thánh hư cấu không có thật nên cũng không có giá trị. Tin vào những Thần Thánh hư cấu đó ta ta chỉ tốn công, tốn của mà không có phước. Có khi còn mắc quả báo xấu.

Do biển phước mênh mông của Bồ Tát mà ai đảnh lễ, tôn kính các Ngài đều tăng trưởng phước, tức là gặp may mắn, được bình an, vượt qua khổ nạn. Và chỗ quý nhất của tăng trưởng phước là ta kiểm soát được thân tâm mình nên bớt dần nghĩ bậy, bớt làm bậy, tâm ta đạo đức hơn trí tuệ hơn, tránh được điều sai, chỉ làm điều đúng. Đây mới là tài sản vô giá ta có được nhờ đảnh lễ tôn kính bậc Thánh. Rất nhiều người nghĩ bậy, làm bậy chỉ vì suốt đời họ không biết tôn kính Thần Thánh. Cũng có người giữ mình đàng hoàng trong sạch bởi vì có công đức lễ kính bậc Thánh. Đây mới là cái phước quý nhất.

Lòng tôn kính chư Phật, chư Bồ Tát không chỉ giúp ta tránh sai làm đúng mà giúp ta đi vào thiền định – tâm vững chắc, an định dần để sau này chứng Thiền, chứng Thánh quả. Từ nội tâm loạn động mà vào được nội tâm an định rất khó nhưng khi biết tôn kính bậc Thánh, lễ bái Bồ Tát ta lại làm được, thật mầu nhiệm. Vậy nên, chưa nói nhập Thiền cao siêu, ngay trong đời sống bình thường ta cũng phải cố gắng bảo vệ tư tưởng, suy nghĩ của mình cho đúng đắn; siêng năng lễ kính Phật, Bồ Tát để kiểm soát thân tâm, tăng trưởng cái phước cá nhân.

Ngoài đạt được nội tâm thanh tịnh, cái tâm vững vàng, suy nghĩ đúng đắn, lòng tôn kính Thần Thánh còn giúp ta không bị các vong xấu nhập vào. Ngược lại, khi ma gặp mình họ còn phải kính trọng, nhường đường, nhường chỗ. Khi nhìn ta, họ thấy tâm ta như có hào quang tỏa ra. Hào quang này người đời không thấy nhưng ma thấy. Nên mình đi đến đâu, họ nép qua một bên, có khi là tránh đi rất xa, không được phép lại gần. Nếu bị vong nhập, nghĩa là ta có ý nghĩ sai, phải sám hối rất nhiều.

Một lần nữa Thượng toạ nhắc nhở: Luật Nhân Quả thấy như khô khan, song phẳng và những vị Thánh từ bi, tế độ, yêu thương, nhìn có vẻ ngược nhau nhưng thực chất lại có mối quan hệ biện chứng chặt chẽ. Dù tu gì, làm gì chúng ta cũng phải biết rõ điều này. Nhân quả có khô khan thế nào, ta cũng phải hiểu cho thấu đáo. Các vị Thánh trên cao dù ta không gặp nhưng phải hết lòng tôn kính. Nếu lỡ gây nghiệp trong quá khứ, tới lúc gặp nạn ta phải gánh cái nạn đó. Nhưng nếu biết cung kính bậc Thánh, các vị sẽ dùng thần lực của mình để chặn hoạn nạn, sau đó cho ta thêm thời gian để tu hành, làm điều phước lành bù lại, trả nợ vay mượn phước cho các Ngài. Cho nên, việc tôn kính Thần Thánh không chỉ để ngăn chặn hoạn nạn trước mắt mà mang lại vô số công đức lành. Trong rất nhiều công đức đó, điều quý giá nhất chính là nội tâm được thanh tịnh, sáng trong, thánh thiện dần và đi vào thiền định, chứng Thánh quả cao siêu.

Tóm lại, Nhân quả; sự từ bi, độ lượng của Thần Thánh; lễ kính bậc Thánh có lẽ là những đạo lý rất quen thuộc với hàng Phật tử. Các đạo lý này xuất hiện hầu hết trong tất cả các bài giảng của TT. TS. Thích Chân Quang. Nhưng đây là một bài Pháp đề cập đến mối quan hệ biện chứng tưởng chừng đối nghịch nhau nhưng lại có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Nhờ sự sâu sát, mới mẻ này, các Phật tử lại có thêm những kiến thức mới, sự hiểu biết mới, từ đó biết áp dụng vào cuộc sống mình để được thêm nhiều lợi ích.

Đây thực sự là một bài Pháp rất khó. Để hiểu được hết những đạo lý này, ngoài việc tham dự Khóa tu đầy đủ, lắng nghe một cách chăm chú nghiêm túc, chúng ta còn phải áp dụng, thực hành nó thường xuyên vào cuộc sống của mình. Chỉ khi đạo lý được ứng dụng vào thực tế, ta mới thấy rõ vai trò, ý nghĩa của đạo lý đối với cuộc sống của mình. Đồng thời có được phước báu quý giá, vừa giúp ta xây dựng nội tâm, chuyển hóa nghiệp báo, vừa hỗ trợ ta tiến sâu vào Thiền, nhập được định, chứng ngộ cao siêu.

Bài pháp thoại ý nghĩa của Thượng tọa đã để lại rất nhiều cảm xúc ấn tượng với người tham dự. Đây cũng là món quà đạo lý quý giá mà mỗi người đến với lễ hội nhận được ngoài những chương trình đặc sắc và những hoạt động văn hóa tâm linh ý nghĩa trong những ngày tham gia lễ hội.

Pháp Quang là kênh Youtube chính thức tổng hợp các ấn phẩm của Thượng tọa Tiến sĩ Luật học THÍCH CHÂN QUANG do Công ty TNHH Văn Hóa Pháp Quang- Trực thuộc Thiền Tôn Phật Quang sản xuất và phát hành: Bài giảng, Kinh tụng, Âm nhạc, Khí công, Võ thuật, Khóa hè, giao lưu... Các bài giảng đã có đầy đủ trong Ứng dụng nghe Pháp trên điện thoại App PHÁP QUANG, mọi người hãy tải App PHÁP QUANG tại CH Play và App Store để đón nhận các ấn phẩm mới nhất.

Link hướng dẫn: https://apps.congtyphapquang.vn/media...

MỜI NHAU TẢI APP PHÁP QUANG - MỜI NHAU VỀ CÕI HUY HOÀNG YÊU THƯƠNG
Link CH Play:
 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pqsoft.phapquang
Link App Store: https://apps.apple.com/app/id1608669200

popup

Số lượng:

Tổng tiền: