Pháp lạc Tâm an

TỨ DIỆU ĐẾ- BẢN TUYÊN NGÔN CỦA PHẬT 18 (Đạo Đế, Chánh Kiến 3)- TT. TS. Thích Chân Quang (Chùa Từ Tân- TP.HCM, 05/05/2024)

07/05/2024 Phúc Khiết Giác 0 Nhận xét
TỨ DIỆU ĐẾ- BẢN TUYÊN NGÔN CỦA PHẬT 18 (Đạo Đế, Chánh Kiến 3)- TT. TS. Thích Chân Quang (Chùa Từ Tân- TP.HCM, 05/05/2024)

Tags: TỨ DIỆU ĐẾ
popup

Số lượng:

Tổng tiền: