Nói về Cõi Sống - Cõi Chết, theo Sư Phụ- Tiến sĩ Luật học TT. THÍCH CHÂN QUANG, vũ trụ này ẩn chứa rất nhiều bí ẩn mà khoa học chưa bao giờ khám phá được hết. Nhưng có một sự kiện từ nghìn xưa ai cũng biết, đó là sự tồn tại của các vong linh (ta hay gọi là MA). Nhiều người phủ nhận các vong linh, chỉ bởi vì khoa học chưa chứng minh được, tuy nhiên chưa chứng minh được không có nghĩa là không có.

Thế giới đã ghi nhận quá nhiều trường hợp về sự tồn tại của người cõi âm. Và thế giới của người cõi âm và thế giới của chúng ta tuy tách biệt nhưng cực kì gắn bó, có ảnh hưởng qua lại với nhau. Ví dụ khi người thân ta mất đi, họ trông thấy ta nhưng ta không thấy họ. Ta khóc lóc trước cái xác lạnh lẽo vô hồn, còn người kia đứng bên cạnh lay gọi thì ta lại không hay. Cả hai đều cực kì đau khổ. Âm dương tách biệt là vậy.

Tuy nhiên, người cõi âm cũng thường tìm cách chứng tỏ sự hiện diện của mình, hoặc để gửi thông điệp gì đó cho người sống. Có những người đã tác động vào vật chất, làm đồ vật tự nhiên di chuyển, hoặc gây ra tiếng động lạ… Ta không thấy, không biết nên sợ, mà họ càng muốn chứng tỏ sự hiện diện chừng nào thì ta càng sợ hãi chừng nấy. Và hai bên càng xa cách nhau trong cái tâm tình, ta càng sợ, họ càng đau khổ. Thế giới này sự đau khổ là như vậy.

Thật sự, những vong linh cũng từng là con người, và cần được yêu thương giống như người sống vậy. Đừng tưởng họ là một giống loài gì khác lạ, ghê rợn. Hãy yêu thương họ bằng hai cách: thứ nhất là cúng cơm cho họ ăn, thứ hai là tụng kinh cầu siêu để họ nương nhờ thần lực của chư Phật mà sớm được siêu thoát. Tuyệt đối không xa lánh, ghét bỏ hay trấn ếm, vì sẽ càng làm cho mọi chuyện phức tạp thêm.

Ta thương họ, và nâng tâm hồn họ lên bằng lời kinh tiếng kệ của Phật dạy để chuyển tâm họ dần dần. Lời kinh của ta phải làm sao gửi vào tâm họ đạo lý:

– Thứ nhất là lòng tôn kính Phật. Khi họ khởi được chút tâm tôn kính Phật thì bỗng nhiên Nghiệp họ giảm, Phước tăng lên.

– Thứ hai là lòng thương yêu chúng sinh. Họ cũng không đủ đạo đức để khởi lên lòng thương yêu chúng sinh không bờ bến vì đó là cái tâm phi thường, nhưng mỗi ngày ta cứ tụng, thế là tâm họ bắt đầu có chuyển biến, bắt đầu có ý niệm thương yêu con người chút chút. Đến khi tâm họ đủ tốt rồi, một ngày nào đó sẽ có một Sa môn ở cõi giới khác hiện đến thuyết phục họ và đưa họ về chùa tu tập.

– Thứ ba là niềm tin với luật nhân quả.

Rồi còn bao nhiêu điều khác như: đừng giận hờn, đừng ích kỷ, hãy sống vị tha… những câu kinh tiếng kệ cứ nói về đạo đức mãi, thấm dần thấm dần trong tâm họ, sẽ giúp họ được siêu thoát, có người vài tháng, có người một năm sau.

ÂM THÍ được thành lập với nguyện mong chung tay góp sức làm những điều phước thiện hướng về Thế Giới Cõi Âm, tuyên truyền Chánh Kiến Phật đã dạy giúp quý Phật tử, quý đạo hữu xa gần hiểu rõ, chính xác, đúng đắn về cõi âm để không bị rơi vào mê tín dị đoan. Từ đó, ta có sự ứng xử phù hợp, vừa giúp các vong biết tu tập để giải thoát, vừa khai thác được thế giới tâm linh để làm lợi cho chúng sinh khắp chốn. 

Mọi công đức lành gieo tạo được chúng con nguyện hồi hướng cho khắp pháp giới chúng sinh ai cũng tìm ra được chính mình, để rồi an trú qua nhiều kiếp, cuối cùng tan vỡ, hết vô minh.

popup

Số lượng:

Tổng tiền: