Đối với GIÁC, bao bì không chỉ là một vật chứa đựng. Đến năm 2025, GIÁC mong muốn đạt được mục tiêu 100% bao bì sẽ được tái sử dụng, có thể tái chế, từ nguyên liệu tái chế, hoặc dễ dàng phân hủy sinh học.

BAO BÌ SINH THÁI VÌ MÔI TRƯỜNG & CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG

Sử dụng bao bì bền vững không chỉ giúp bảo quản sản phẩm chất lượng, mà còn là hành động ý nghĩa với hành tinh của chúng ta. Với GIÁC, bao bì không chỉ có mục đích chứa sản phẩm. Việc tiên phong sử dụng bao bì tái sử dụng, từ nguồn nguyên liệu bền vững, dễ dàng phân hủy sinh học của GIÁC đã và đang tiếp tục sứ mệnh nâng niu sức khỏe và màu xanh của hành tinh vì thế hệ tương lai. Trong mỗi quyết định liên quan đến bao bì, GIÁC luôn cân nhắc tác động đến sức khỏe, sự an toàn và tính bền vững của con người và môi trường hết sức có thể. 

Ô nhiễm nhựa đang tàn phá các đại dương và động vật hoang dã của chúng ta, và là vấn đề nghiêm trọng đối với sức khỏe con người. GIÁC tin rằng bao bì nhựa không bền vững theo thời gian.

THIẾT LẬP VÒNG TUẦN HOÀN VÌ MỘT TƯƠNG LAI KHÔNG RÁC THẢI

GIÁC tin rác thải cũng là một vật liệu. Đó là lý do tại sao GIÁC sử dụng vật liệu dễ dàng tái chế để thiết kế bao bì của mình và tại sao GIÁC thiết kế bao bì để có thể tái chế.

 Nguyên vật liệu: Với mục tiêu thu hẹp vòng lặp và tạo ra một nền kinh tế tuần hoàn (nguyên vật liệu được đổi mới và tái sử dụng), không chỉ sử dụng một lần và vứt đi như nền kinh tế tuyến tính, sản phẩm của GIÁC được đóng gói trong các vỏ chai thủy tinh, vỏ chai nhôm hoặc nhựa tái chế, các bình chứa đều được Thu hồi - Khử khuẩn - Tái sử dụng nhằm giảm thiểu tối đa rác thải ra môi trường.

 Quy trình đóng gói: Nhằm giảm tác động môi trường và dấu chân sinh thái của chất thải sản phẩm, vật liệu đóng gói 100% đều có thể tái chế, dễ dàng phân hủy sinh học, hoàn toàn không sử dụng nilong, GIÁC luôn cố gắng để phần lớn vật liệu đóng gói và bao bì đều có thể tiếp tục được thu hồi & tái sử dụng.

 Tính bền vững: GIÁC luôn nhắm đến mục tiêu bao bì có thể phục hồi và sử dụng được trong chu kỳ vòng kín. Đó là lý do GIÁC luôn phấn đấu tạo ra bao bì có thể tiếp tục được tái sử dụng, hoặc tái chế, thiết kế bao bì bền vững, ít gây hại cho môi trường nhất có thể.

 Phương thức tái chế: Hãy hỗ trợ GIÁC trong việc hoàn lại bao bì, hoặc liên hệ các trạm Fill & Refill mua hàng không rác thải để vòng tuần hoàn 3R được tiếp diễn liên tục.

popup

Số lượng:

Tổng tiền: