TÂM LÝ ĐẠO ĐỨC- TS. TT. Thích Chân Quang

Tâm Lý Đạo Đức- LỜI MỞ ĐẦU- TS. TT. Thích Chân Quang

Bộ sách TÂM LÝ ĐẠO ĐỨC được viết lại từ loạt bài giảng Tâm Lý Đạo Đức tại trường Trung cấp...
24/ 09/ 2021
0

Tâm Lý Đạo Đức- TINH TẤN (Phần 2)- TS. TT. Thích Chân Quang

3. TINH TẤN TU TẬP THIỀN ĐỊNH Đây là vấn đề chính, là Chánh Đạo thứ sáu trong Bát Chánh Đạo. Trước...
30/ 11/ 2021
0

Tâm Lý Đạo Đức- TINH TẤN (Phần 1)- TS. TT. Thích Chân Quang

1. TINH TẤN LÀ SỰ CỐ GẮNG THỰC HIỆN THIỆN PHÁP Nếu Nhẫn nhục là biết chịu đựng nghịch cảnh, đối...
24/ 11/ 2021
0

Tâm Lý Đạo Đức- SỐNG ĐƠN GIẢN (PHẦN 2)- TS. TT. Thích Chân Quang

2. TU SĨ PHẢI SO SÁNH NHU CẦU CỦA MÌNH VỚI HOÀN CẢNH XÃ HỘI Trong đời sống, một tu sĩ muốn...
22/ 11/ 2021
0

Tâm Lý Đạo Đức- SỐNG ĐƠN GIẢN (PHẦN 1)- TS. TT. Thích Chân Quang

1. ĐỊNH NGHĨA Sống đơn giản là không sử dụng quá nhu cầu cho bổn phận của mình.  Người tu theo đạo...
20/ 11/ 2021
0
popup

Số lượng:

Tổng tiền: