HÓA GIẢI ÁI DỤC

ÁI DỤC LÀ GỐC RỄ KHỔ ĐAU

Với mong muốn dùng ngôn ngữ hiện đại, dùng những đạo lý của Phật Đà cũng như các dẫn chứng...
20/ 09/ 2021
0

𝟏𝟏. SINH LỰC

Sinh Lực chính là sức sống, là sinh khí của cơ thể. Chúng ta nhớ lại hồi bé, mỗi khi...
11/ 11/ 2021
0

𝟏𝟎. MỘT SỐ NHÂN QUẢ CẦN GIEO VÀ CẦN TRÁNH

NHÂN QUẢ CẦN GIEO 1- Hay lễ kính và tán thán sự thanh tịnh, đức hạnh của Chư Phật, Bồ Tát: Được phước...
11/ 11/ 2021
0

𝟗. TINH - KHÍ - THẦN

Trong Đông Y người ta thường gọi TINH KHÍ THẦN là 3 báu vật quý giá của một con người....
11/ 11/ 2021
0

𝟖. GIỚI TÍNH

Trong vũ trụ này có ba tập hợp cõi gồm Dục Giới, Sắc Giới và Vô Sắc Giới. Và cõi...
01/ 11/ 2021
0

𝟑𝟒𝟐. SỨC KHỎE TÂM THẦN VÀ KIỂM SOÁT ÁI DỤC (Bài quan trọng)

Mỗi cơ thể có một thể trạng khác hẳn nhau, không ai giống ai. Và năng lực tinh thần của...
20/ 06/ 2023
0

𝟑𝟒𝟎. SỨC KHỎE TÂM SINH LÝ TRONG KIỂM SOÁT ÁI DỤC (Bài quan trọng)

Người yếu sinh lý, sức khỏe kém, liệt dương, bị thiến, mãn dục, bất lực đều không phải là người...
18/ 06/ 2023
0

𝟐𝟔𝟎. DÂM DỤC VÀ CÕI GIỚI

1. ĐỊA NGỤC: Chúng sinh thèm khát ái dục cực độ nhưng không có nổi một giây riêng tư để hưởng thụ khoái...
17/ 02/ 2023
0

𝟑𝟎𝟑. DÂM DỤC VÀ BA ÁC ĐẠO

THAM DỤC là vô hạn nhưng sức khoẻ là hữu hạn. DÂM TÂM là vô tận nhưng công đức để thụ hưởng lại...
16/ 08/ 2022
0

𝟏𝟑. THỦ DÂM

THỦ DÂM tức là một cách thỏa mãn tình dục tức thời mà ai cũng có thể làm bằng tay. Nhu...
22/ 11/ 2021
0

𝟏𝟐. TRINH TIẾT

Từ xa xưa, con người đã xem trọng Trinh Tiết của một người phụ nữ như là một điều hết sức tự...
20/ 11/ 2021
0
popup

Số lượng:

Tổng tiền: