Sản phẩm của GIÁC là sứ mệnh của GIÁC. GIÁC biết rằng các sản phẩm có nguồn gốc thực vật tái sinh (carbon tái tạo) thay vì các nguồn gốc dầu mỏ không thể tái tạo (carbon hóa thạch) có thể mang lại hiệu quả bạn mong đợi và là lựa chọn tối ưu cho giải pháp bền vững.

TÌM NGUỒN CUNG ỨNG NGUYÊN LIỆU BỀN VỮNG

Tìm nguồn cung ứng có trách nhiệm đồng nghĩa với việc các nhà cung cấp và sản xuất nguyên liệu phải đáp ứng đủ tiêu chuẩn và trách nhiệm ở mức độ cao theo những chỉ tiêu của GIÁCGIÁC biết rằng để tạo ra các sản phẩm thân thiện với môi trường, việc yêu cầu và thể hiện sự minh bạch trong thành phần nguyên liệu là cần thiết. GIÁC chỉ làm việc với những nhà sản xuất có chung quan điểm về giá trị cốt lõi, cũng như cùng cam kết giảm thiểu chất thải carbon trong suốt quá trình tìm kiếm nguyên liệu và sản xuất. GIÁC tin tưởng vào sức mạnh của đạo đức trong kinh doanh và tin rằng việc vận dụng nguồn nguyên liệu một cách có trách nhiệm là cách tốt nhất cho giải pháp vận hành doanh nghiệp phát triển bền vững. 

CÁC ĐIỀU KHOẢN CHUNG

 Chuẩn mực xuất sắc trong tất cả các khía cạnh kinh doanh: Từ việc tìm kiếm nguyên liệu, đến lợi ích của nhân viên, các hành động và chiến dịch vì cộng đồng đều được GIÁC theo đuổi với chuẩn mực cao nhất trên tất cả các khía cạnh.

 Đạo đức và có trách nhiệm trong toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp: Các nhà cung cấp nguyên vật liệu luôn tuân theo các quy tắc của GIÁC khi hợp tác, để cùng vận hành doanh nghiệp và quản lý nhân viên một cách có trách nhiệm, đạo đức và công bằng.

 Tôn trọng quyền của tất cả mọi người: Tất cả mọi người đều có quyền được tôn trọng và sở hữu nhân quyền cơ bản như nhau. GIÁC tôn trọng điều này trong tất cả các khía cạnh kinh doanh của doanh nghiệp và sẽ không có trường hợp ngoại lệ nào.

 Tôn trọng môi trường: Nguyên tắc cẩn trọng là chìa khóa trong việc tìm kiếm nguyên vật liệu có trách nhiệm. Nếu GIÁC còn mơ hồ, không biết dòng đời sản phẩm sẽ tác động đến môi trường như thế nào, GIÁC sẽ tìm kiếm một giải pháp khác mà vẫn thân thiện với hành tinh của chúng ta.

 Trung thực, trách nhiệm, minh bạch trong kinh doanh và thành phần nguyên liệu: Từ những ngày đầu thành lập, GIÁC luôn kiên định với nguyên tắc thành thật trong lời nói, có trách nhiệm trong cách cư xử và hoàn toàn minh bạch trong mọi hoạt động sản xuất - kinh doanh.

GIÁC có rất nhiều niềm tin & lý tưởng, nhưng niềm tin & lý tưởng lớn nhất là trách nhiệm với thế hệ này và các thế hệ sau. Hãy cùng GIÁC tham gia cuộc hành trình nuôi dưỡng sức khỏe Mẹ Trái Đất cùng thế hệ tương lai bạn nhé!

popup

Số lượng:

Tổng tiền: