Là một doanh nghiệp trẻ với khát vọng kinh doanh để có thêm cơ hội được cống hiến & phụng sự, GIÁC cùng chiến lược "Đầu tư - Phát triển bền vững" lấy "Công nghiệp, Thương mại & Dịch vụ" làm lĩnh vực trọng tâm, luôn giữ vững tình thần của những ngày đầu khởi nghiệp, sẵn sàng đương đầu với mọi khó khăn trên thương trường, nỗ lực phấn đấu không ngừng để trở thành công ty đa ngành uy tín tại Việt Nam, cổ xúy cho nền kinh tế tuần hoàn phát triển bền vững, mang đến nhiều sản phẩm, dịch vụ chất lượng & chuyên nghiệp, góp phần tạo nên lợi ích cho cộng đồng xã hội.

LẤY "TÍN - TÂM - TRÍ - TỐC - NHÂN" LÀM GIÁ TRỊ CỐT LÕI

LẤY TÍN LÀM VŨ KHÍ CẠNH TRANH

GIÁC đặt chữ TÍN lên vị trí hàng đầu, lấy chữ TÍN làm vũ khí cạnh tranh và bảo vệ chữ TÍN như bảo vệ danh dự của chính mình.

GIÁC luôn cố gắng chuẩn bị đầy đủ năng lực thực thi, nỗ lực hết mình để đảm bảo đúng và cao hơn các cam kết của mình với khách hàng, đối tác; đặc biệt là các cam kết về chất lượng sản phẩm/ dịch vụ và tiến độ thực hiện.

LẤY TÂM LÀM NỀN TẢNG

GIÁC lấy TÂM làm một trong những nền tảng quan trọng của việc kinh doanh, tuân thủ pháp luật và duy trì đạo đức nghề nghiệp, đạo đức xã hội ở tiêu chuẩn cao nhất.

GIÁC coi trọng khách hàng và luôn lấy khách hàng làm trung tâm, đặt lợi ích và mong muốn của khách hàng lên hàng đầu; nỗ lực mang đến cho khách hàng những sản phẩm/ dịch vụ hoàn hảo nhất; coi sự hài lòng của khách hàng là thước đo của thành công.

GIÁC chăm sóc khách hàng bằng sự tự nguyện; hiểu rõ sứ mệnh phục vụ và chỉ đảm nhận nhiệm vụ khi có đủ khả năng.

LẤY TRÍ LÀM ĐÒN BẨY PHÁT TRIỂN

GIÁC coi sáng tạo là sức sống, là đòn bẩy phát triển, nhằm tạo ra giá trị khác biệt và bản sắc riêng trong mỗi gói sản phẩm/ dịch vụ

GIÁC đề cao tinh thần dám nghĩ dám làm; khuyến khích tìm tòi, ứng dụng những tiến bộ khoa học, kỹ thuật và công nghệ mới vào quản lý, sản xuất; luôn chủ động cải tiến, nâng cao chất lượng sản phẩm/ dịch vụ.

GIÁC đề cao tinh thần "Học, học nữa, học mãi", không ngại khó khăn để học, tự học và "vượt lên chính mình".

LẤY TỐC LÀM TÔN CHỈ

GIÁC lấy "Tốc độ, hiệu quả" trong từng hành động làm tôn chỉ; lấy "Quyết định nhanh – Đầu tư nhanh – Triển khai nhanh – Bán hàng nhanh – Thay đổi và thích ứng nhanh…" làm giá trị bản sắc.

GIÁC đề cao khát vọng cống hiến & phụng sự, xác định rõ "Kinh doanh để có điều kiện tạo nên những lợi ích cho cộng đồng" và xác định "Vinh quang thuộc về người về đích đúng hẹn", coi trọng tốc độ nhưng luôn lấy câu "Không nhanh ẩu đoảng" để tự răn mình.

LẤY NHÂN LÀM TÀI SẢN

GIÁC mong muốn xây dựng một đội ngũ nhân sự có đủ cả Đức và Tài, mỗi thành viên đều là những nhân tố xuất sắc trong lĩnh vực công việc của mình, cùng tạo nên những sản phẩm/ dịch vụ chất lượng, góp phần xây dựng một xã hội tinh hoa.

GIÁC quan niệm một doanh nghiệp để phát triển bền vững cần "chiêu hiền đãi sĩ" và "đãi cát tìm vàng" mong tìm ra những người phù hợp, đặt đúng người vào đúng việc để phát huy hết khả năng, nhưng cũng sẵn sàng sàng lọc những người không phù hợp.

GIÁC xây dựng các mối quan hệ với khách hàng, đối tác, đồng nghiệp, nhà đầu tư và xã hội bằng sự thiện chí, tình thân ái, tinh thần nhân văn.

GIÁC luôn coi trọng người lao động như tài sản quý giá nhất; xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo và nhân văn; thực hành các chính sách phúc lợi ưu việt, tạo điều kiện thu nhập ổn định và cơ hội phát triển công bằng cho tất cả nhân viên.

VĂN HÓA DOANH NGHIỆP

GIÁC là nơi tập trung những người trẻ với tư tưởng và hành động kỷ luật, có tài năng và bản lĩnh, có lòng yêu nước và tự tôn dân tộc, hướng thiện và có tinh thần làm việc quyết liệt, triệt để vì những mục đích tốt đẹp. Mỗi thành viên của GIÁC luôn chủ động, nỗ lực học hỏi, phấn đấu không ngừng để hoàn thiện bản thân, luôn lấy 6 giá trị cốt lõi của GIÁC làm kim chỉ nam để điều chỉnh mọi hành vi của mình.

GIÁC không ngừng sáng tạo để hướng tới mục tiêu "Con người tinh hoa - Sản phẩm/dịch vụ tinh hoa - Cuộc sống tinh hoa - Xã hội tinh hoa". Với tinh thần thượng tôn kỷ luật, văn hóa GIÁC trước hết chính là văn hóa của sự chuyên nghiệp thể hiện qua 6 giá trị cốt lõi "TÍN - TÂM - TRÍ - TỐC - TINH - NHÂN". Văn hóa làm việc tốc độ cao, hiệu quả và tuân thủ kỷ luật đã thấm nhuần trong mọi hành động của các thành viên, tạo nên sức mạnh tổng hợp đưa GIÁC phát triển từng ngày và hoàn thành tốt vai trò người phụng sự.

CHIẾN LƯỢC CON NGƯỜI

 GIÁC luôn coi nguồn nhân lực là yếu tố cốt lõi và là tài sản quý giá. Với khẩu hiệu: Think Different Do Different, mục tiêu tuyển dụng của GIÁC là thu hút và chào đón tất cả những ứng viên mong muốn làm việc trong môi trường năng động, sáng tạo và hiệu quả - nơi mỗi cá nhân có thể phát huy tối đa khả năng và kiến thức chuyên môn, xóa bỏ tư tưởng chỉ làm công ăn lương mà cùng xây dựng ngôi nhà chung GIÁC - Ngôi nhà của những con người phụng sự, làm vì lợi ích cộng đồng là niềm vui, là hạnh phúc. 

GIÁC luôn tạo một môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiện đại, phát huy tối đa quyền được làm việc, cống hiến, phát triển, tôn vinh của người lao động và sự kết hợp hài hoà giữa lợi ích của doanh nghiệp với lợi ích của các thành viên.

GIÁC đặc biệt chú trọng đến công tác phát triển nguồn nhân lực thông qua việc triển khai hiệu quả chính sách đào tạo, nâng cao hiểu biết, trình độ nghiệp vụ cho cán bộ nhân viên. Đào tạo không chỉ với mục đích nâng cao trình độ mà để mỗi thành viên đều trở thành một đại diện xứng đáng của GIÁC trong mọi hoàn cảnh, và hơn cả thế là mở rộng cơ hội phụng sự vì lợi ích chung cho mỗi cá nhân.

HÀNH ĐỘNG VÌ MÔI TRƯỜNG

Với mục tiêu phát triển bền vững, GIÁC hiểu rõ tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường trong quá trình sản xuất, vận hành doanh nghiệp. Coi nguyên tắc xanh là sợi chỉ đỏ xuyên suốt quá trình hoạt động, sản xuất kinh doanh cũng như phát triển các dự án, GIÁC không chỉ luôn nỗ lực hết mình trong việc giữ gìn, bảo vệ môi trường mà còn chú trọng việc tuyên truyền ý thức sống xanh qua hệ sinh thái sản phẩm/ dịch vụ, cùng các hoạt động cộng đồng để cùng nhau xây dựng và gìn giữ môi trường bền vững vì thế hệ mai sau.

 

popup

Số lượng:

Tổng tiền: