Pháp lạc Tâm an

Bảo Vệ Luận Án Tiến Sĩ - NCS. Vương Tấn Việt (Thượng tọa Thích Chân Quang)

19/12/2021 Phúc Khiết Giác 0 Nhận xét
Bảo Vệ Luận Án Tiến Sĩ - NCS. Vương Tấn Việt (Thượng tọa Thích Chân Quang)

Vừa qua, ngày 09/12/2021, Nghiên cứu sinh Vương Tấn Việt (Thượng toạ Thích Chân Quang) đã bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ Luật học tại trường Đại học Luật Hà Nội, với đề tài "Nghĩa vụ con người trong Pháp luật Quốc tế và Pháp luật Việt Nam".

Luận án của Thượng toạ đã được Hội đồng các nhà khoa học, các chuyên gia đầu ngành đánh giá là một Luận án xuất sắc trong lĩnh vực Luật học khi lần đầu tiên nghiên cứu có hệ thống và toàn diện về nghĩa vụ của con người trong Pháp luật quốc tế và Pháp luật quốc gia.

Sau Lễ bảo vệ, nhiều trang báo uy tín đã lần lượt đưa tin rộng rãi trên các phương tiện truyền thông nhằm giới thiệu Luận án ý nghĩa này đến đông đảo quần chúng nhân dân. Luận án đã nêu bật được tầm quan trọng của nghĩa vụ con người trong đời sống xã hội nói chung và trong pháp luật nói riêng. Chính sự thực thi nghĩa vụ con người đã tạo ra nguồn lực dồi dào, ổn định trật tự cho xã hội, góp phần xây dựng thế giới thành một nơi bình yên, hạnh phúc.

Dưới đây là toàn văn luận án (song ngữ) của TT. Thích Chân Quang – Tiến sĩ Vương Tấn Việt:

  1. Bản Tiếng Việt: NGHĨA VỤ CON NGƯỜI_LUẬN ÁN TIẾN SĨ_VƯƠNG TẤN VIỆT
  2. Bản Tiếng Anh: HUMAN RESPONSIBILITY_DOCTORAL THESIS_VƯƠNG TẤN VIỆT (The thesis "Human Responsibilities in International Law and Vietnamese Law" by Ven. Thich Chan Quang)

Kính mời quý thiện hữu xa gần Thính Pháp cùng GIÁC, cùng cảm nhận Pháp Lạc Tâm An.

Tags: Pháp lạc Tâm an, TT. Thích Chân Quang
popup

Số lượng:

Tổng tiền: