Pháp lạc Tâm an

BẢY MỨC ĐỘ ĐẠO TÂM- TT. TS. Thích Chân Quang (Mùng 03 Tết Xuân Giáp Thìn)

12/02/2024 Phúc Khiết Giác 0 Nhận xét
BẢY MỨC ĐỘ ĐẠO TÂM- TT. TS. Thích Chân Quang (Mùng 03 Tết Xuân Giáp Thìn)

Thượng tọa đã chỉ ra 7 mức độ đạo tâm bao gồm: thấy bản thân không cần tu hành vì đã sống hiền lành, không làm tổn hại ai; hiểu về nhân quả nghiệp báo, biết cẩn thận mọi lời nói, ý nghĩ của mình; tin hiểu thần thánh; có tâm thương yêu mọi người và loài vật; rộng rãi, chịu khó giúp đỡ người khác; gạn lọc những điều bất thiện ẩn sâu trong nội tâm và cuối cùng là yêu thích thực hành thiền định. Đây chính là thước đo để mỗi người cùng nhìn lại mức độ tu hành của chính mình, từ đó tiếp tục trau dồi đạo tâm thêm tăng tiến, đến mức kiên cố bất thoái chuyển.

Nguyện cho quý Phật tử trong năm mới sẽ luôn nhận được sự gia hộ chở che của Tam Bảo và ghi khắc trong tim mình lý tưởng sống phụng sự cho tha nhân, gieo rắc điều phúc thiện vào cuộc đời theo đúng chánh Pháp của chư Phật.

Tags: XUÂN GIÁP THÌN
popup

Số lượng:

Tổng tiền: