Yêu gia đình & Mẹ Trái Đất

EcoByGiac- Công nghệ sinh học vi sinh với sức mạnh làm sạch từ Mẹ Thiên Nhiên

13/06/2021 Phúc Khiết Giác 0 Nhận xét
EcoByGiac- Công nghệ sinh học vi sinh với sức mạnh làm sạch từ Mẹ Thiên Nhiên

Mặc dù không phải là một công nghệ mới, nhưng chất tẩy rửa bằng Enzyme sinh học đang trở nên phổ biến và được các chuyên gia làm sạch xem xét kỹ hơn. Điều này hoàn toàn chuẩn xác! 

Chất tẩy rửa Enzyme sinh học là gì và chúng hoạt động như thế nào?

Chất tẩy rửa Enzyme sinh học là các sản phẩm làm sạch sử dụng Lợi khuẩn (Probiotics - vi khuẩn tốt không gây bệnh) để tiêu hóa chất bẩn hữu cơ, phân hủy chúng thành hai hợp chất cơ bản: Carbon Dioxide và Nước (CO2 & H2O).

Lợi khuẩn làm điều này bằng cách sản xuất các Enzyme phá vỡ liên kết những phân tử nhất định (chất thải, tạp chất) thành các mảnh nhỏ hơn. Những mảnh nhỏ này trở thành "thức ăn" cho Lợi khuẩn. Lợi khuẩn phát triển về số lượng và tiếp tục tiêu thụ thức ăn cho đến khi tài nguyên không còn. Số lượng Lợi khuẩn giảm dần và có thể bị rửa trôi trong lần làm sạch tiếp theo, hoặc Lợi khuẩn tiếp tục tiêu thụ nguồn thức ăn mới và tiếp tục sinh sôi (giúp duy trì hiệu quả làm sạch, chống phát sinh các vết bẩn mới)

Enzyme trong các chất tẩy rửa này không phải là sinh vật sống và không thể tự phát triển hoặc sinh sản giống như các vi sinh vật (vi khuẩn). Chúng giống những công cụ được tạo ra bởi vi khuẩn, để giúp phá vỡ các phân tử lớn.

Chất tẩy rửa Enzyme sinh học chứa hỗn hợp nhiều loại Enzyme khác nhau cùng với vi khuẩn, nên chúng có hiệu quả làm sạch các loại chất bẩn hữu cơ và bụi đất: Enzyme PROTEIN phá vỡ các phân tử dựa trên protein như máu và thức ăn. Enzyme LIPASE phá vỡ các phân tử chất béo, chẳng hạn như dầu và mỡ. Enzyme AMYLASE phá vỡ các phân tử tinh bột.

Lợi ích khi sử dụng chất tẩy rửa Enzyme sinh học

1. An toàn hơn cho môi trường và sức khỏe con người so với các sản phẩm hóa chất khác.

2. Các vi sinh vật (vi khuẩn) có thể xâm nhập vào các vết nứt và kẽ hở rất nhỏ, loại bỏ đất và các chất bẩn mà hóa chất truyền thống thường không thể loại bỏ.

3. Các vi khuẩn và Enzyme vẫn lưu lại trên bề mặt và có thể tiếp tục hoạt động trong tối đa 80 giờ, đảm bảo các chất bẩn được loại bỏ hoàn toàn.

4. Thông qua cạnh tranh tự nhiên về thức ăn và tài nguyên, vi khuẩn tốt không gây bệnh (Lợi khuẩn) có thể giúp loại bỏ vi khuẩn gây bệnh (Hại khuẩn), có lợi cho sức khỏe con người.

Chất tẩy rửa Enzyme sinh học rất tuyệt vời trong các ứng dụng khác nhau. Chúng có thể được sử dụng như chất tẩy rửa bề mặt thông thường, chất tẩy rửa phòng vệ sinh, chất tẩy thảm, chất khử mùi hôi, v.v... Chất tẩy rửa Enzyme sinh học đặc biệt tốt để sử dụng trong phòng vệ sinh vì chúng có thể loại bỏ các chất bẩn gây ra từ nước tiểu và chúng có thể dễ dàng thâm nhập vào bề mặt vữa để loại bỏ bụi đất và các chất bẩn bám vào vữa.

BIO-ENZYMATIC CLEANERS- HOW DO THEY WORK?

Although they aren’t a new technology, bio-enzymatic cleaners are gaining popularity and getting looked at more closely by cleaning professionals, and rightfully so. However, many people question: What are they and how do they work?

Bio-enzymatic cleaners are cleaning products that use non-pathogenic, “good” bacteria to digest wastes, soils, stains and malodors. The bacteria do this by producing enzymes specifically designed to break down certain molecules (wastes/soils) into smaller pieces. These smaller pieces become “food” for the bacteria. The bacteria consume these soils and break them down into two basic compounds: carbon dioxide and water. The bacteria grow in number and continue to consume the soils until their food supply diminishes (the soil is gone), then the bacteria population levels off or decreases, and can be washed away during the next cleaning or continue to work against new soils.

It is important to know that the enzymes in these cleaners are not living things and cannot grow or reproduce on their own, like the bacterial micro-organisms do. They are more like tools that are created by the bacteria to help break down large molecules. Typical bio-enzymatic cleaners contain various enzymes to break down various soils:

Proteases break down protein-based molecules such as blood and food.

Lipases break down fat molecules, such as oils and greases.

Amylases break down starch molecules.

Bio-enzymatic cleaners often contain blends of these enzymes with others along with the bacteria so they are effective against a wide array of stains and soils.

There are various benefits to using bio-enzymatic cleaners:

1. They are often safer for the environment and human health compared to other chemical products.

2. The micro-organisms (bacteria) can penetrate into very small cracks and crevices and eliminate soils and malodors that traditional chemicals often cannot remove.

3. The bacteria and enzymes are left as residuals and can keep working for up to 80 hours after application, ensuring that soils and malodors are fully removed.

4. Through natural competition for food and resources, the non-pathogenic “good” bacteria can help to displace pathogenic (disease-causing) bacteria, which benefits human health.

Bio-enzymatic cleaners are great in various applications. They can be used as general surface cleaners, restroom cleaners, carpet spotters, odor eliminators, and more. Bio-enzymatic cleaners are especially good for use in restrooms because they can eliminate malodors caused from urine, and they can easily penetrate into grouted surfaces to remove soils and malodors that have worked their way into the grout.

popup

Số lượng:

Tổng tiền: