GIÁC luôn đề ra các cam kết sinh thái ngay từ những ngày đầu sáng lập. Mục tiêu của GIÁC là làm sự phát triển bền vững trở nên phổ biến. GIÁC tin rằng, tăng trưởng kinh doanh không phải là một sự đánh đổi đối với con người và hành tinh này. Đó là lý do vì sao GIÁC luôn tuân theo nguyên tắc sinh thái trong kinh doanh đã định hướng. Kế hoạch phát triển bền vững được xây dựng để tách tăng trưởng kinh doanh khỏi tác động môi trường, đồng thời gia tăng các tác động xã hội tích cực. GIÁC sẽ tiếp tục làm việc với các bên liên quan để tập trung vào các lĩnh vực có thể thúc đẩy những thay đổi về môi trường và hưởng ứng các mục tiêu phát triển bền vững.

GIÁC always sets Eco Commitments right from the early days of founding & developing brands. The goal of GIÁC is making sustainable development popular. GIÁC believes that business growth is not a trade-off for people and the planet. That is why GIÁC always adheres to the Eco Principle in business-oriented. GIÁC's Sustainable Development Plan is designed to separate our business growth from the environmental impact, while increasing the positive social impacts. GIÁC will continue to work with stakeholders to focus on areas where we can promote environmental changes and meet sustainable development goals.

Đặt cuộc sống bền vững vào tâm huyết kiến tạo hệ sinh thái kinh doanh, GIÁC mong truyền cảm hứng cho những khách hàng mua sản phẩm và tăng doanh số. Mặc dù ý tưởng về các thương hiệu như EcoByGiac, LoopByGiac, 0wasteByGiacSaveGreen, YênByGiác không phải là mới, nhưng đã hoài bão một mục đích xã hội hoặc môi trường kể từ khi thai nghén. Đây là điều tối quan trọng và nó phải được xác thực. Thương hiệu không thể làm tốt trách nhiệm với xã hội trong khi làm hại hành tinh, hoặc không cải thiện cuộc sống của những người tiêu dùng sản phẩm.

Putting sustainable living at the heart of our brands is inspiring the people buying our products and growing our sales. While the concept of brands isn't new such as EcoByGiac, LoopByGiac, 0wasteByGiacSaveGreen, YênByGiác have had a social or environmental purpose at their heart since they were founded. It's more important than ever. And it must be authentic. Brands can't do social good while harming the planet, or improve the lives of women who buy their products.

Các thương hiệu của GIÁC đang kết hợp sự tham gia của người tiêu dùng với sự đóng góp thực sự cho sự phát triển bền vững chung. Và GIÁC đã tạo ra một định nghĩa về những gì tạo nên một thương hiệu sống bền vững thực sự. Một thương hiệu sống bền vững không chỉ phải có một mục đích rõ ràng mà theo thời gian sẽ giúp giải quyết một mối quan tâm xã hội hoặc môi trường. Bản thân sản phẩm cũng phải đóng góp cho một hoặc nhiều mục tiêu doanh nghiệp đã đặt ra trong quá trình phát triển bền vững.

Our brands are on combining consumer engagement with a real contribution to our sustainable development. And we have created a definition of what makes a true "sustainable living" brand. Such a brand must not only have a clear purpose that, over time, helps to tackle a social or environmental concern. The product itself must also contribute to one or more of the targets we have set in our sustainable development.

GIÁC có rất nhiều niềm tin & lý tưởng, nhưng niềm tin & lý tưởng lớn nhất là trách nhiệm với thế hệ này và các thế hệ sau. Hãy cùng GIÁC tham gia cuộc hành trình nuôi dưỡng sức khỏe Mẹ Trái Đất cùng thế hệ tương lai bạn nhé!

popup

Số lượng:

Tổng tiền: