Single use plastic ends up in the ocean, poisoning our planet and emits carbon when it’s made. This contributes to plastic pollution and the climate emergency the world is facing.

Nhựa sử dụng một lần sẽ kết thúc trong đại dương, đầu độc hành tinh của chúng ta và thải ra khí carbon khi nó được tạo ra. Điều này góp phần vào ô nhiễm nhựa và tình trạng khẩn cấp về khí hậu mà thế giới đang phải đối mặt.

You can help to prevent plastic pollution and poisoning our planet by making simple and small changes. Simply by using our refillable and unpackaged products as part of our home delivery refill service, you can contribute to keeping our planet clean and healthy. 

So, how does  LOOP BY GIAC - zero waste delivery service work? Pick what you'd like to shop or read below for more!

Bạn có thể giúp ngăn chặn ô nhiễm nhựa và đầu độc hành tinh của chúng ta bằng cách thực hiện những thay đổi đơn giản. Chỉ cần sử dụng các sản phẩm có thể nạp lại không đóng gói của LOOP BY GIAC như một phần của dịch vụ nạp đầy tận nơi, bạn có thể góp phần giữ cho hành tinh của chúng ta sạch sẽ và khỏe mạnh. 

Vậy, dịch vụ giao hàng không rác thải của LOOP BY GIAC hoạt động như thế nào? Hãy chọn những gì bạn muốn mua hoặc đọc thêm thông tin!

LOOP BY GIAC - ZERO WASTE DELIVERY

Now more than ever we need to support and help the environment. A clean environment is essential for healthy living and is also our home that we must protect. Single-use plastic is used for packaging in many everyday products, including shampoo, soap and washing up liquids. Too much single-use plastic ends up in the ocean, and as a result, poisons our planet and emits carbon when manufactured. The world is facing both a climate emergency and a plastic pollution disaster. Therefore, we need to take steps to become more eco-friendly in the way that we live.

At LOOP BY GIAC, we are a zero waste refill company that delivers refill household products directly to your door. So, you don’t need to throw away any single-use plastic packaging ever again! LOOP BY GIAC has built a zero waste refill service available to Ho Chi Minh City. We only ask for a 500.000đ minimum order. 

LOOP BY GIAC - GIAO HÀNG KHÔNG RÁC THẢI

Hiện tại, hơn bao giờ hết chúng ta cần hỗ trợ và giúp đỡ môi trường. Môi trường trong sạch là điều cần thiết để sống lành mạnh và cũng là ngôi nhà chung mà chúng ta phải bảo vệ. Nhựa dùng một lần được sử dụng để đóng gói nhiều sản phẩm thiết yếu hàng ngày như dầu gội đầu, xà phòng và chất lỏng giặt tẩy. Quá nhiều nhựa sử dụng một lần sẽ kết thúc trong đại dương, và kết quả là đầu độc hành tinh của chúng ta và thải ra Carbon khi được sản xuất. Thế giới đang phải đối mặt với tình trạng khẩn cấp về khí hậu và thảm họa ô nhiễm nhựa. Do đó, chúng ta cần thực hiện các hành động thiết thực để trở nên thân thiện hơn với môi trường theo cách chúng ta sống.

Tại LOOP BY GIAC, chúng tôi chuyên cung cấp các sản phẩm thực phẩm chay, chăm sóc cá nhân & gia đình gốc thực vật, phân hủy sinh học được làm đầy trực tiếp, không chất thải bao bì, đến tận nhà của bạn. Vì vậy, bạn không cần phải vứt bỏ bất kỳ bao bì nhựa sử dụng một lần nào nữa! Chúng tôi đã thiết lập dịch vụ REFILL tận nơi tại Thành phố Hồ Chí Minh với yêu cầu đơn hàng tối thiểu chỉ với 500.000 VNĐ

Refill and reuse is one of the significant changes that you can personally make to help stop the climate emergency. 

Nạp lại và tái sử dụng là một trong những thay đổi quan trọng mà bạn có thể thực hiện để giúp ngăn chặn tình trạng khẩn cấp về khí hậu.

HOW IT WORKS/ PHƯƠNG THỨC HOẠT ĐỘNG

popup

Số lượng:

Tổng tiền: