Pháp lạc Tâm an

Pháp thoại "Kiêu mạn và Khiêm hạ" - TT. Thích Chân Quang

11/08/2021 CHANVUCO 0 Nhận xét
Pháp thoại

"Mỗi ngày, ta tự nhủ mình chỉ là cỏ rác cát bụi, và chẳng thấy điều gì khác lạ xảy ra cả. Vẫn loạn động, vẫn phiền não, vẫn lỗi lầm. Nhưng mọi người bên ngoài nhìn ta nhận ra sự khác biệt rất rõ. Chư Thiên trên kia mến yêu nhìn ngó ta từng giờ. Sự khiêm hạ có công đức vô hình, làm chuyển biến sâu xa nội tâm ta, làm lay động mạnh mẽ bản chất ta.

Mỗi khi được khen ngợi ta lại càng cẩn thận giữ gìn sợ chấp công tự hào. Sự cẩn thận đó, sự lo lắng đó là hành trang quý giá để ta mang theo trong vô lượng kiếp tu hành. Lúc nào cũng cúi đầu xin Phật gia hộ dìu dắt, chở che."

  • Để chung nhau xây dựng, phát triển hoằng dương Chánh Pháp, mọi sự đóng góp cúng dường của quý đạo hữu Phật tử xa gần xin vui lòng xem thông tin cúng dường Thiền Tôn Phật Quang: https://cungduong.thientonphatquang.com/

  • Kênh Sen Hồng là kênh Youtube chính thức duy nhất tổng hợp Bài Giảng và Sáng Tác nhạc của Thượng Tọa Thích Chân Quang, do Công Ty TNHH Văn Hóa Pháp Quang sản xuất. 

popup

Số lượng:

Tổng tiền: