Pháp lạc Tâm an

PHƯỚC ÍT: VẤT VẢ, PHƯỚC NHIỀU: DỄ SA NGÃ- TT. TS. Thích Chân Quang (Mùng 01 Tết Xuân Giáp Thìn)

10/02/2024 Phúc Khiết Giác 0 Nhận xét
PHƯỚC ÍT: VẤT VẢ, PHƯỚC NHIỀU: DỄ SA NGÃ- TT. TS. Thích Chân Quang (Mùng 01 Tết Xuân Giáp Thìn)

Nếu nhìn sâu cái gốc của mọi điều trên đời này thì đều là tội và phước nên chúng ta phải cố gắng làm phước. Tuy nhiên, cái bẫy của phước là dễ khiến chúng ta trở nên kiêu mạn và phủ nhận Luật Nhân Quả. Do đó, Thượng tọa nhắc nhở mỗi Phật tử trong năm mới nỗ lực làm phước nhưng phải thành tâm xin Phật gia hộ để giữ gìn tâm khiêm hạ, nguyện lòng cúng dường mọi công đức đã làm cho chúng sinh, luôn hướng về mục tiêu vô ngã đến muôn đời muôn kiếp sau.

Nguyện cho quý Phật tử trong năm mới sẽ luôn nhận được sự gia hộ chở che của Tam Bảo và ghi khắc trong tim mình lý tưởng sống phụng sự cho tha nhân, gieo rắc điều phúc thiện vào cuộc đời theo đúng chánh Pháp của chư Phật. 

popup

Số lượng:

Tổng tiền: