Pháp lạc Tâm an

SỨC MẠNH MỘT DÂN TỘC TỪ ĐÂU- TT. TS. Thích Chân Quang (Di tích Lao Bảo- Hướng Hoá- Quảng Trị, 04/2015)

02/09/2021 Phúc Khiết Giác 0 Nhận xét
SỨC MẠNH MỘT DÂN TỘC TỪ ĐÂU- TT. TS. Thích Chân Quang (Di tích Lao Bảo- Hướng Hoá- Quảng Trị, 04/2015)

"... Cầu nguyện 10 phương chư Phật gia hộ, dìu dắt cho các anh hùng liệt sĩ được về cõi an lành tu tập, được thăng tiến tâm linh, trí tuệ, tiếp tục đóng góp bảo vệ đất nước được bình yên..."

"... Cầu nguyện 10 phương chư Phật, quốc tổ gia hộ toàn dân Việt Nam biết thương yêu nhau, đoàn kết xây dựng, bảo vệ đất nước, góp phần bảo vệ hòa bình nhân loại..."

"... Cầu nguyện 10 phương chư Phật gia hộ toàn dân, nhà nhà, người người nơi nơi biết quy kính Tam bảo, tin sâu nhân quả, tu dưỡng đạo đức, để thế giới này trở thành cõi Phật bình an, thánh thiện..."

popup

Số lượng:

Tổng tiền: