TÌNH CẢM- TT. TS. Thích Chân Quang (Emotion)

35.000₫

Thông tin sản phẩm

Thương hiệu: GIÁC HOME Tình trạng: Còn hàng

Tình cảm thương ghét sai sẽ làm cho ta trôi lăn trong luân hồi mãi mãi. Người đáng kính mà ta không kính thì ta không có phước. Cho nên, điều đúng đắn nhất ta phải làm là biết quý kính hay biết nghiêm khắc đúng người thì mới có phước. Nếu làm sai, phước không có, ta mãi mãi chìm trong luân hồi sinh tử. Chỉ khi nào ta làm đúng và có phước thì ta sẽ dần dần vượt lên ra khỏi luân hồi.

Số lượng:

Một lần, có người hỏi chúng tôi rằng "có nên thờ những vị Thần không". Chúng tôi trả lời "không, họ đã đầu thai rồi". Vì Phật dạy điều này rất rõ, không có một vị thần linh nào tồn tại lâu. Tất cả đều phải tái sinh. Phật cũng dạy đừng bao giờ thờ cúng quỷ thần. Quỷ thần không tồn tại lâu trong đền, nhiều khi họ đã đầu thai mà chúng ta không biết nên cứ mang gà, mang vịt… đến cúng bái thì không được lợi ích, cũng không được công đức, không có phước.

Chúng ta chỉ nên cúng những bậc Thánh đã giải thoát vì những vị ấy không đầu thai nữa, những vị ấy sẽ đời đời chứng giám những lời cầu nguyện của ta, phù hộ cho ta. Những lời chúng tôi nói là sự thật, nhưng một khi đụng đến tình cảm của người đã từng thờ cúng thần thánh, đụng đến tình cảm mà họ đã tin, thì cũng dễ bị cho là sai.

Hay trong đời sống, có nhiều người nghe giáo lý thấy hay, thấy đúng, nên tin theo và quý kính các vị tôn túc, nhưng chỉ cần một điều gì đó trái ngược với tình cảm của họ, như khi bị rầy la "con tu chưa tinh tấn nha" là họ tự ái và chống đối ngay.

Tình cảm con người khủng khiếp đến như vậy. Chỉ có người nào rất sáng suốt thì khi nghe nói ngược lại với tình cảm của mình, mới dám dứt bỏ tình cảm đó mà vẫn giữ vững được niềm tin với những vị tu hành chân chính. Nghĩa là, người ấy đã vượt thoát khỏi tình cảm riêng tư của mình để chấp nhận sự thật. Những loại tình cảm đúng có rất nhiều và những tình cảm chân chính đó làm cho cuộc sống chúng ta có ý nghĩa hơn, phước được tăng lên, tâm hồn bình an, mạnh mẽ hơn. 

Một điều nữa là khi chúng ta có những tình cảm đúng thì sẽ không bị ma nhập. Sở dĩ bị ma nhập là do oan trái đời trước, vừa là thần kinh bị yếu. Mà tại sao thần kinh bị yếu? Chính là vì đã thương sai, ghét sai. Khi thương đúng, ghét đúng, tinh thần trở nên mạnh mẽ, ma sẽ không thể tác động gì mình được.

Tình cảm thương ghét sai sẽ làm cho ta trôi lăn trong luân hồi mãi mãi. Người đáng kính mà ta không kính thì ta không có phước. Cho nên, điều đúng đắn nhất ta phải làm là biết quý kính hay biết nghiêm khắc đúng người thì mới có phước. Nếu làm sai, phước không có, ta mãi mãi chìm trong luân hồi sinh tử. Chỉ khi nào ta làm đúng và có phước thì ta sẽ dần dần vượt lên ra khỏi luân hồi.

SẢN PHẨM MỚI

popup

Số lượng:

Tổng tiền: